Kategorija: Neuvrščeni

Seneno meso in mleko

Post Image

  EIP projekt: Seneno meso in mleko  Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Vodja projekta: Boštjan Kosec bostjan.kosec@kgzs.si Projektni partnerji: Kontaktna oseba Elektronski naslov […]

Read More

LOKALNA HRANA V ŠOLE

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 NAZIV Lokalna hrana v šole Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje otrok POVZETEK Projekt Lokalna hrana v šole je bil odobren v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo, s […]

Read More