Kmetija, ki je uspela s sušenjem sena

Na kmertiji Pr´Demšarji smo se z odločitvijo za direktno trženje mleka dodali tudi odločitev za ukinitev silaže v silosu in silažnih bal. Odločitev je bila težka, vendar se nam danes še kako obrestuje. Naš izdelek, surovo mleko, je dobre kvalitet, kar prepoznajo tudi naši kupci. Ocenjujemo, da imamo 30% do 40% več kupcev na naši avtomatski tržnici ravno zaradi te naše posebnosti. Pogoj za kvaliteno mleko pa je kvalitetna krma. To pridobimo z uporabo kondenzacijske sušilnice za reinfuzo in za bale. Kondenzacijska sušilnica nam omogoča sušenje še zelo svežih bal, kar še posebej prav pride v teh spomladanskih dnevih, ko se trava na travniku slabše suši. Tako pridelamo kvaliteno krmo za naše krave.
Naš vizija visoka kvaliteta osnovnega obroka, manj dokupljenih žit in stem manjši stroški v ekološkem kmetovanju.

Komentarji so onemogočeni.