LOKALNA HRANA V ŠOLE

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV
Lokalna hrana v šole
Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje otrok

POVZETEK
Projekt Lokalna hrana v šole je bil odobren v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo, s povečanjem lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane. S spodbujanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev k večji tržni pridelavi, k povezovanju za doseganje večjih količin ter usklajevanju lokalne ponudbe in povpraševanja osnovnih šol po hrani, bomo prispevali k večanju konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev, k večanju lokalnega prehranskega trga ter k večji dostopnosti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo. S povezovanjem lokalnih ponudnikov bomo poskušali zagotoviti večje količine in večjo pestrost ponudbe lokalne hrane ter tako povečati možnosti oskrbovanja tudi večjih porabnikov hrane, kot so javni zavodi, osnovne šole na Škofjeloškem.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Aktivnosti so razdeljene na dve fazi. V prvi fazi je poudarek na načrtovanju in razvoju lokalnih šolskih obrokov, v drugi fazi pa je poudarek na pilotni izvedbi kratkih oskrbovalnih verig.

Faza 1: Načrtovanje in razvoj
1. Razvoj uravnoteženih lokalnih šolskih obrokov
2. Usklajevanje in povezovanje ponudbe in povpraševanja po lokalnih živilih
3. Promocija projekta

Faza 2: Implementacija
1. Strokovna podpora za povečanje lokalne pridelave, predelave in priprave živil za prevzem
2. Vzpostavitev sistema trajnostnega oskrbovanja šol z lokalnimi živili
3. Osveščanje različnih ciljnih skupin
4. Promocija projekta

DOLGOROČNI CILJ
– povečanje lokalne prehranske samooskrbe, to je povečanje lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane v lokalnem okolju.

KRATKOROČNA CILJA
– razvoj uravnoteženih šolskih obrokov iz lokalnih živil, ki bodo ekonomsko, tehnološko, kulinarično in prehransko ustrezni,
– vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za lokalne šolske obroke.

PRIČAKOVANI REZULTATI
– povečano prehranjevanje otrok z lokalno hrano v osnovnih šolah,
– večja osveščenost učencev, staršev, šolskega osebja, širše javnosti o prednostih lokalno pridelane hrane,
– večji lokalni trg za lokalno pridelano hrano,
– vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig.

PARTNERJI:

– Razvojna agencija Sora d.o.o.

– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Kranj

– P-ino, inovacije in razvoj podeželja, d.o.o.

SOFINANCIRANJE
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Uredba CLLD, 1. javni poziv LAS loškega pogorja.

POVEZAVE
Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja RS 2014 -2020

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vsebino je odgovoren P-ino d.o.o.

 

Komentarji so onemogočeni.